תופים וגלגלי כבל

נעשו מאמצים רבים למנוע הכנסת טעויות בנתונים הטכניים, למרות זאת אנו מסירים את אחריותנו לגבי נכונותם ושומרים לעצמנו את הזכות לבצע שינויים ללא הודעה מוקדמת.
תופים וגלגלי כבל:

נעיצי הכבל:

החריצים בגלגלי הכבל ובתוף בהם עובר הכבל נקראים נעיצים (grooves). חשוב מאד שתהיה התאמה בין קוטר הכבל לרדיוס הנעיץ. אי התאמה בין רדיוס הנעיץ לקוטר הכבל תגרום לבלאי מהיר של הכבל ושל הגלגל. אם רדיוס הנעיץ קטן מדי, הכבל נמעך בכוח גדול מאד בין דפנות הנעיץ. אם רדיוס הנעיץ גדול מדי, שטח המגע בין הכבל לנעיץ קטן ונגרמים מאמצי לחיצה גדולים. בשני המקרים, הבלאי מואץ ביותר. לפעמים עד כדי פסילת הכבל לשימוש תוך שבועות ספורים לאחר ההתקנה.

רדיוס הנעיץ צריך להיות גדול מהרדיוס הנומינלי של הכבל ב- 3% (או 6% אם מתייחסים לקוטר הכבל וקוטר נעיץ).

     
לא נכון, רדיוס קטן מדי לא נכון, רדיוס גדול מדי נכון, רדיוס מתאים

חשוב לזכור שבמהלך חיי המתקן או המכונה, לא רק הכבלים נשחקים ומתבלים אלא גם גלגלי הכבל והתופים. כאשר גלגל נשחק, רדיוס הנעיץ תמיד הולך ונהיה קטן יותר. לכן, לפני התקנת כבל חדש על גלגל משומש, יש לבדוק בעזרת מדיד את מצב הנעיץ ואם יש צורך, להחליף את הגלגל או לחרוט אותו מחדש לרדיוס המתאים.

יחס בין קוטר גלגל או תוף לקוטר הכבל:
 
כאשר כבל פלדה מתכופף על גלגל או תוף נוצרים בו מאמצים פנימיים. כאשר מדובר בכבל שמבצע מספר גדול של מחזורי פעולה, לדוגמה בעגורנים, מאמצים אלו גורמים בסופו של דבר לשברי התעייפות בתילי הכבל עד למצב בו יש לפסול את הכבל לשימוש ולהחליפו. מספר המחזורים עד לפסילת הכבל תלוי בגורמים רבים מאד ולא ניתן לחזות אותו במידה סבירה של דיוק. אחד הגורמים המשפיעים במידה משמעותית על אורך חיי הכבל הוא היחס בין קוטר הגלגלים או התוף לקוטר הכבל. יחס גדול יותר ייתן אורך חיים גדול יותר.
להלן טבלה המפרטת את יחס הקטרים המינימאלי המומלץ עבור מבנים שונים של כבלים. טבלה זו מתייחסת למהירות כבל נמוכה מ- 1 מטר\שנייה, עבור מהירויות גבוהות יותר יש להגדיל את היחס ב5%- לכל 0.5 מטר\שנייה.
 
מבנה הכבל
יחס בין קוטר הגלגל\תוף לקוטר הכבל
6x7
39
6x19 סטנדרטי
24
6x19 Seale
28
6x25 Filler
23
6x36 Warrington-Seale
19
6x37 סטנדרטי
19
6x41 Warrington-Seale
18
8x19 Seale
24
18x7 Non  Rotating
26
36x7,35x7
23
 
הטבלה הנ"ל מתייחסת לשימושים כלליים, עבור עגורנים קיימות הנחיות של .F.E.M ותקנים אירופאים המסווגות את העגורנים ע"פ עומס העבודה, תכיפות ותדירות העבודה וכ"ו. קטרי הגלגלים והתופים נקבעים ע"פ סיווג זה.
שינוי כיוון של 15° ומעלה על גלגל נחשב לכיפוף מלא המחייב קוטר גלגל ע"פ הטבלה הנ"ל. במקרים בהם ההטיה היא פחות מ- 15° ניתן להשתמש בגלגל בעל קוטר קטן יותר אבל לעולם לא פחות מאורך פסיעה אחת לגלגל בעל נעיץ או פסיעה וחצי לגלגל חלק. קוטר נמוך מזה יגרום נזק לכבל ולגלגל.
 
כפיפה הפוכה על גלגלי כבל (Reverse bending):

כאשר הכבל עובר על מספר גלגלים חשוב ביותר להקפיד על כך שכיוון הכפיפה יהיה זהה בכל הגלגלים. כפיפה של הכבל בכיוונים הפוכים עלולה לגרום לקיצור אורך חיי הכבל במידה משמעותית ביותר. ככל שהמרחק בין הגלגלים קצר יותר ההשפעה קיצונית יותר.

נכון - הכבל מתכופף על שלושת
הגלגלים באותו כיוון
לא נכון - הכבל מתכופף על
הגלגל הראשון בכיוון אחד,
על הגלגל השני בכיוון הפוך ועל
השלישי בכיוון הפוך לקודם
 
כיוון ליפוף הכבל על התוף:
יש חשיבות להתאמה בין כיוון השזירה של הכבל וכיוון הליפוף שלו על התוף. אי התאמה עלולה לגרום לבעיות בסידור הכבל על התוף. בתוף חלק (ללא נעיצים) ההשפעה חזקה יותר מאשר בתוף עם נעיצים. בתוף עליו יש רק שכבה אחת של כבל הבעיה פחות משמעותית מאשר בתוף עליו יש מספר שכבות. ככל שמספר השכבות גדול יותר, כך גדל גם הסיכוי לבעיות. מידע והסבר נוסף ניתן למצוא במידע הטכני תחת הסעיף "אחסון, הובלה, התקנה ואחזקה".
 
חישוב קיבולת של תוף או סליל:
ניתן לחשב בקירוב טוב למדי את הקיבולת של תוף או סליל במידות נתונות ע"י חלוקת הנפח בריבוע קוטר הכבל. אם מודדים את כל מידות התוף בס"מ ואת קוטר הכבל במ"מ, אורך הכבל יתקבל במטרים. אם משתמשים ביחידות אחרות (ק"מ, ft, inch) יש להקפיד שכל המידות יהיו באותן יחידות והתוצאה תתקבל גם היא באותן יחידות.
כדי להקל על החישוב בתנאי עבודה בשטח כאשר מידות התוף אינן ידועות ויש למדוד אותן, אפשר להשתמש בנוסחה להלן:
 
     
 
L - אורך הכבל.
A - קוטר חיצוני (מקסימלי) של התוף.
B - גובה הדופן מהקוטר הפנימי עד החיצוני.
C - רוחב פנימי של התןף.
E - קוטר פנימי של התוף (אם משתמשים ב- B אז E אינו נחוץ.)
d - קוטר הכבל.