מעליות


כללי:
 כבלי מעליות מיוצרים באופן דומה לכבלים אחרים ובמקרים מסויימים אינם שונים במאום אולם במרבית המקרים יש כמה הבדלים שמייחדים אותם. אחד הגורמים המיוחדים לכבלי מעליות היא העובדה שבשונה ממרבית היישומים האחרים של כבלי פלדה, ההנעה במעלית נעשית בעזרת חיכוך בין כבלי התילוי לגלגל ההנעה. הנעה בחיכוך מחייבת הפעלת כוחות לחיצה גבוהים יחסית על הכבלים. כבלי מעליות מיוצרים על פי תקנים מיוחדים ומיועדים במיוחד לשימוש זה.

 

מבנה הכבל:

הרוב המכריע של כבלי התילוי למעליות הינם כבלים בעלי 8 גדילים. בכבלים לשימוש כללי מרבית הכבלים הם בעלי 6 גדילים. הגדלת מספר הגדילים תורמת לגמישות הכבל ועמידות בהתעייפות.

קיימים גם כבלים למעליות בעלי 6 גדילים. כבלים אלו אינם משמשים בדרך כלל לתילוי אלא לווסת המהירות של המעלית ולעיתים גם ככבלי איזון.

במעליות חדישות בהן מספר התחנות גדול (בניינים גבוהים במיוחד) ומהירויות תנועה גבוהות משתמשים לעיתים בכבלים בעלי 9 גדילים אולם אלו אינם נפוצים מאד.


ליבת הכבל:

רובם המכריע של כבלים המעליות הינם בעלי ליבה סיבית מסיבים טבעיים (סיזל). בכבלים בקוטר קטן נעשה שימוש גם בליבה סיבית מסיבים סינתטיים (פוליפרופילן PP). בדרך כלל מדובר בכבלי ווסת מהירות בעלי 6 גדילים אולם במקרים מסוימים נעשה שימוש בליבה סינתטית גם בכבלים אחרים.
 
קיימים גם כבלי למעליות בעלי ליבת פלדה או ליבה משולבת של פלדה ופוליפרופילן. כבלים אלו משמשים בדרך כלל ככבלי תילוי במעליות מהירות בבניינים גבוהים מאד וגם במקרים מסוימים במעליות הידראוליות.
 
דרגת חוזק וטיב:
כדי לשפר את עמידות הכבל בהתעייפות ולמנוע שחיקה מוגברת של גלגלי ההנעה במעלית, נהוג להשתמש בכבלי מעליות בתילי פלדה בדרגת חוזק נמוכה במידה משמעותית מהחוזק המקובל בשימושים אחרים. במרבית המקרים חוזק התילים המרכיבים את הכבל אינו אחיד. התילים החיצוניים של גדילי הכבל הם בדרך כלל בדרגת חוזק נמוכה יותר מהתילים הפנימיים. קיימים גם כבלים בהם חוזק התילים אחיד.
 
כבלי מעליות מיוצרים כמעט ללא יוצא מהכלל בטיב "שחור". הכוונה היא ללא ציפוי כלשהו. ניתן לייצר גם כבלים בטיב "B" (ציפוי אבץ). לציפוי אבץ זה אין השפעה על התכונות המכניות של התילים. השימוש בכבלים מגולוונים נדיר ובדרך כלל מוגבל למעליות המותקנות בצד החיצוני של הבניין כאשר הכבלים חשופים לתנאי הסביבה.
 
 התקנה:
 כבלים למעליות מסופקים בדרך כלל כאשר הם חתוכים לאורך הנדרש ובכמות הנדרשת לכל מעלית על פי התכנון שלה. התקנים אמנם אינם אוסרים זאת במפורש אולם נסיון של עשרות שנים מראה שהתקנה של כבלים מסדרות יצור שונות באותה מעלית יתבטא באורך חיים קצר של הכבלים בגלל הבדלים קטנים בקוטר ובאלסטיות בין סדרות ייצור שונות. הבדלים אלו יגרמו לכך שבמהל השימוש הכבלים ייתארכו באופן שונה וכתוצאה מכך יהיה בלאי מהיר של הכבלים.
 
יש להקפיד בעת ההתקנה על עבודה נכונה בעת פריסת הכבל מהתוף או החבילה בה הוא סופק (ראה "אחסון, הובלה, התקנה ואחזקה"). הכנסת פיתולים לכבל בעת ההתקנה תתבטא באורך חיים קצר ובלאי מהיר.
 
יש להקפיד גם על מתיחה שווה של הכבלים במעלית. מתיחות בלתי שווה תגרום לבלאי מהיר של הכבלים וגם של גלגלי ההנעה.
 
אחזקה:
  סיכה:
חשוב מאד להקפיד על סיכת כבלי המעליות במהלך השימוש. חוסר בחומר סיכה יגרום לבלאי מהיר ושברי התעייפות. חומר סיכה רב מדי עלול לגרום לאיבוד כוח חיכוך והחלקה בין הכבלים לגלגל ההנעה. להלן המלצותינו לסיכת כבלי מעליות:
 
שים לב! אין להוסיף חומר סיכה לכבלי ווסת מהירות לאחר ההתקנה.
 
בחינה ופסילה של כבלי מעליות:
 כבלי המעלית צריכים להיבדק על ידי בודק מוסמך מטעם משרד התמ"ת אחת ל- 6 חודשים על פי החוקים והתקנות בארץ. הבודק המוסמך יחליט על פי מספר רב של קריטריונים כגון: מספר תיילים שבורים, ירידת קוטר, חלודה ועוד האם יש לפסול את הכבלים ולהחליפם.
כאשר מחליפים כבלים שעבדו במשך מספר שנים במעלית יש להחליף את גלגל ההנעה או לחרוט מחדש את הנעיצים. התקנת כבלים חדשים על גלגל בעל נעיצים שחוקים תגרום לבלאי מהיר מאד של הכבלים ובמרבית המקרים תחייב החלפה נוספת לאחר תקופה של 12 עד 18 חודשים.