התארכות ואלסטיות

נעשו מאמצים רבים למנוע הכנסת טעויות בנתונים הטכניים, למרות זאת אנו מסירים את אחריותנו לגבי נכונותם ושומרים לעצמנו את הזכות לבצע שינויים ללא הודעה מוקדמת.
 
התארכות ואלסטיות:
 
כאשר כבל פלדה נתון תחת עומס הוא מתארך, התארכות זו הינה הסכום של ההתארכות המבנית וההתארכות האלסטית של הכבל.

התארכות מבנית:

התארכות זו היא תוצאה של תזוזות קטנות של חוטי הפלדה עד שהם מסתדרים במצב קבוע ותזוזה של הגדילים והידוקם על הליבה. התארכות זו הינה קבועה, כאשר משחררים את העומס מהכבל הוא אינו חוזר לאורכו ההתחלתי. ההתארכות מתחילה להתרחש מרגע שמעילים עומס מתיחה על הכבל. אם העומס בכבל גבוה, ההתארכות המבנית כולה תתרחש תוך מספר ימים. כאשר העומס בכבל נמוך תהליך זה יכול להימשך זמן ממושך למדי. במקרים מסוימים בהם רוצים למנוע התארכות הכבל לאחר התקנתו מבצעים מתיחה מוקדמת לפני ההתקנה (pre‑stretching).

מידת ההתארכות המבנית של הכבל תלויה במבנה, סוג הלב, פסיעת השזירה, העיצוב המוקדם ועוד גורמים. באופן כללי ניתן לומר שככל שמקדם החתך גבוה יותר ההתארכות נמוכה יותר. ההתארכות המבנית של כבל בעל 6 גדילים עם ליבת פלדה היא בקירוב 0.25-0.50% מאורך הכבל. עבור כבלים בעלי 6 גדילים עם ליבה סיבית וכבלים בלתי מתפתלים רב שכבתיים ההתארכות היא כ- 0.5-0.75% ועבור כבלים בעלי 8 גדילים עם ליבה סיבית (כבלי מעליות) ההתארכות יכולה להגיע עד 1% מאורך הכבל.

התארכות אלסטית:

ההתארכות האלסטית נובעת מהמעוות האלסטי של חוטי הפלדה ומהצורה הגיאומטרית של הכבל. התארכות זו תלויה בעומס הפועל על הכבל. כאשר משחררים את העומס, הכבל מתכווץ חזרה לאורכו הקודם.
כבל פלדה אינו חומר הומוגני וההתארכות האלסטית שלו אינה בדיוק ביחס ישר לעומס אבל ניתן בקירוב טוב למדי להשתמש במודול אלסטיות ליניארי עבור כבל פלדה לאחר שההתארכות המבנית שלו כבר הסתיימה.
ניתן לחשב בקירוב את התארכות הכבל על פי מודול אלסטיות מקורב E≈60000 N/mm2 כאשר שטח החתך מחושב על פי שטח עיגול בקוטר הנומינלי של הכבל .
במקרים בהם יש צורך בנתון מדויק יותר או כאשר מדובר במבני כבלים מיוחדים ניתן לבצע בדיקות על דגמים של הכבל ולקבל את גרף מאמץ-מעוות האמיתי של הכבל בו מדובר. התקן הישראלי 565 אינו מגדיר דרישות כלשהן לתכונה זו ואנו איננו נוהגים לבדוק את התארכות הכבלים במהלך הייצור הרגיל.