אחסון, הובלה, התקנה ואחזקה

נעשו מאמצים רבים למנוע הכנסת טעויות בנתונים הטכניים, למרות זאת אנו מסירים את אחריותנו לגבי נכונותם ושומרים לעצמנו את הזכות לבצע שינויים ללא הודעה מוקדמת.
אחסון, הובלה, התקנה ואחזקה של כבלי פלדה:
 
אחסון:
רצוי לאחסן כבלים בתוך מבנה, אם אין ברירה אלא לאחסנם בחוץ, יש לדאוג לכיסוי הכבלים להגנה מפני גשם ואבק. יש להימנע מהנחת תופים או חבילות כבל ישירות על הרצפה, תמיד רצוי להגביה אותם קצת כדי להרחיקם מרטיבות.
 
הובלה:
יש להיזהר מפגיעות בכבל שעלולות להיגרם על ידי עצמים בולטים בעת ההובלה. כאשר מגלגלים תוף יש לוודא שאין בדרך שום עצמים בולטים שעלולים לגרום לפגיעה בכבל. יש להימנע מגלגול הכבל בחול שעשוי להידבק לשימון המצפה את הכבל ולגרום לשחיקה מוגברת בעת העבודה.
 
חיתוך כבל פלדה:
לעולם אין לחתוך כבל פלדה בעת שמופעל עליו עומס מתיחה. שחרור המתח הפתאומי הנגרם כאשר חותכים כבל מתוח יגרום להצלפה של קצות הכבל החתוכים שעלולים לגרום לנזקים ולפגיעה בגוף.
לפני חיתוך כבל פלדה יש לאבטח את הקצוות ע"י ליפוף תיל ברזל. יש לבצע 2 קשירות משני צידי המקום המיועד לחיתוך. יש ללפף תיל ברזל רך כפי שנראה בציור להלן ובעזרת צבת למתוח ולפתל את קצות התיל עד שהקשר מהודק היטב. רוחב הקשר צריך להיות לא פחות מקוטר הכבל. בכבל מעוצב מראש (עיצוב קדם, pre-formed) מספיק קשר אחד בכל קצה.
 
 צורת ליפוף התיל לקשירה
קשירת כבל מעוצב מראש.
קשר אחד בכל קצה.
 
קשירת כבל שאינו מעוצב מראש.
בכבל שקוטרו קטן מ- 24 מ"מ - 2 קשרים בכל קצה.
בכבל שקוטרו בין 24 ל- 28 מ"מ - 3 קשרים בכל קצה.
בכבל שקוטרו גדול מ- 28 מ"מ - 4 קשרים בכל קצה.
מרווח בין הקשרים - 6 פעמים קוטר הכבל.
התקנה:
כאשר מעבירים את הכבל מהתוף או החבילה למתקן בו הוא אמור לשמש, יש להקפיד לעשות זאת בצורה נכונה. התקנה לא נכונה תגרום להכנסת פיתולים לכבל, יצירת "עיניים" וגרימת נזק בלתי הפיך כבר בעת ההתקנה.
במידה ונוצרה "עין", אסור לנסות לפתוח אותה על ידי פיתול בכיוון הפוך אלא לשחרר את קצה הכבל ולסובבו עד להוצאת כל הפיתולים ופתיחת הלולאה.
 
 היווצרות
"עין"
(Kink)
 
כיוון ליפוף הכבל על תוף:
כאשר מתכננים מכונה או מתקן כלשהו עם תוף כבל, יש תכנן את כיוון ליפוף הכבל על התוף על פי כיוון השזירה של הכבל. נקודת ההתחלה של הליפוף נקבעת בדרך כלל על ידי המתכנן כי רק בנקודה זו קיים סידור לתפיסת קצה הכבל. כאשר מדובר בתוף קיים, לא ניתן בדרך כלל לשנות את כיוון הליפוף אבל ניתן לבחור את כיוון השזירה של הכבל אותו מתקינים כך שיתאים לתוף.
כבל ימני צריך להיות מלופף על התוף בצורת לוליין שמאלי וכבל שמאלי בצורת לוליין ימני.
 
   
 כבל ימני  כבל שמאלי
   
 התקנת כבל בכיוון ההפוך עלולה לגרום לסידור לא תקין של הכבל על התוף וכתוצאה מכך לבלאי מהיר. הבעיה חמורה יותר כאשר מדובר בתוף חלק. בתוף בעל נעיצים סידרו הכבל על התוף קל יותר לכן הסבירות שתיווצר בעיה נמוכה יותר. 
 
מידע מפורט יותר לגבי אחסון, הובלה, התקנה, אחזקה וקריטריונים לפסילה ניתן למצוא בתקנים: EN 12385-3; ISO 4309; ISO 4344. בכל מקרה, תקנים, חוקים ותקנות מקומיים קודמים להוראות הנ"ל.